Neden Geri Dönüşüm?

Neden Geri Dönüşüm?

Geri dönüşüm, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri (genelde fiziksel işlemler) ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

Geri dönüşüm ile geri kazanımın arasındaki en belirgin fark, atıkların belirli özelliklerinden yararlanılarak çeşitli yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesinin söz konusu olmamasıdır.

Tüketilen maddelerin, madenlerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacı azalır; çünkü elektronik eşya kullanımı dünyada giderek artmaktadır. Böylece insan nüfusunun artışı ve teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan ve giderek artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur.

Ayrıca yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %30-35’e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ya da geri kazanılan PVC, sanayi kuruluşlarında yeniden plastik esaslı mamul veya yarı mamul olarak kullanılır, yine aynı şekilde ayrımı yapılan bakır ve alüminyum ise bu hammaddelerden üretilen tüm malzemelerde kullanıma uygun hale gelir. Böylece kablo atıkları ekonomiye geri kazandırıldığında çevre kirliliğinin de önüne geçilir.

Kısaca Türkiye’de ortalama kişi başına 4 kg olduğu tahmin edilen e-atıkların geri dönüşümü geleceğe ve ekonomiye yatırım demektir. Geri dönüşüm:

  • Ekonomik olarak değer katar, geri dönüşümün yeni bir endüstriye/sektöre dönüşmesiyle beraber işgücü ve istihdam yaratılır.
  • Tükenen hammaddelere(kurşun, rodyum, magnezyum, vb) olan ihtiyacı ve fosil yakıtlardan gelen enerjiye olan gereksinimi azaltır.
  • Toksik maddelerin çevreye, küresel ısınmaya ve insana verdiği zararı azaltır.

Dolayısıyla, gelişmekte olan bir piyasa olan Türkiye’nin her geçen gün artarak çoğalacak e-atıklarında geri dönüşümü bir fırsata çevirmek için başta teşvik etmek ve bir işkolu haline getirebilmek için ulusal olarak başlatılacak bir bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetine girişmek gerekmektedir. Öncelikli yapılacaklar arasında:

  • Gerçek kişilerin ve kurumların geri dönüşüm konusunda eğitilmesi, faydalarına işaret edilmesi ve yapılmakta olan kampanyalarla farkındalık yaratılması
  • Tüm belediyelerin, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, üniversitelerin bu konuda düzenleyecekleri seminerlerle halkı bilgilendirmeleri
  • Belediyelerin vatandaşlar için e-atık toplama noktaları belirlemesi ve burada toplanan malzemenin gerekli güvenlik koşulları oluşturularak yetkili firmalara ulaştırılması
  • E-atıkların mevcut durumda en büyük toplayıcıları olan Hurdacıların örgütlendirilerek geri dönüşüm firmaları altında toplanması, ekonomiye ve işgücüne kazandırılması
  • Geri dönüşüm firmalarının yatırım maliyetlerinin toplanan malzemelerin geri dönüşüme yönlendirildiği hususunu takip etmesi, raporlaması ve e-atık üreticisi konumunda olan tüm kurum ve şahısların bu yönde haberdar edilmesi gibi konular önde gelmektedir.

Kaynak: http://www.evcilerkimya.com/neden-geridonusum.html